file:///C:/Users/Heleen/Downloads/google56b468c2f656e1ca%20(2).html
top of page

SPECIALISATIES

gevolgde bijscholingen en opleidingen

2024

 • Redelijke aanpassingen bij leerstoonissen

 • Aan de slag met LeesVoor en ADIBib

 • De wetenchap achter de stem

 • Kinderen met aangezichtsverlamming

 • Terugkomdag postgraduaat dysfagie

 • Afasie(therapie): State of the art en klinische update

2023

 • Postgraduaat dysfagie: slikstoornissen

 • Moving Cupping Therapy

 • Wetenschap achter stemtherapie

 • Autisme en moeilijk gedrag

 • Schriftje

 • Masterclasses VVL

 • Dysfagie en de invloed van de tong

 • Onzichtbare symptomen en MS

 • Laryngectomie: HME's - van theorie naar praktijk

 • Rekenheld

 • Opleiden in de praktijk

 • Leesvooruitgang en insluitende lezer

 • Buteyko-ademhalingsmethode in de stemtherapie en OMFT

 • Temporomandibulaire disfunctie binnen de logopedische praktijk

 • Postgraduaat dysfagie: slikstoornissen

 • CELF-5-NL training 

 • Kinderdysfonie gevarieerd en onderbouwd behandelen

 • Terugkomdag Mimetherapie

 • Afrekenen met slik- en stikangst

 • Logopedie voor mensen met een ernstige afasie: globamix

 • Up to date met MS (Multiple Sclerose) 

 • ETT-HNO Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck & Orofacial disorders Skin Approach Esther de Ru 

 • Langdurig hoesten en kuchen: wat kunnen logopedisten voor deze patiënten betekenen?

 • PACT: Personen met Afasie Communicatie Training

 • SprintPlus

 • Neuromusculaire aandoeningen en logopedie

2022

2021

 • Manuele technieken in de stemtherapie 

 • Automatiseren kan je leren: rekenen

 • Ondersteunende communicatie: Com@ModemDag

 • Effectief oefenen van het spellen van woorden

 • RekenTrapperS in het 4de, 5de en 6de leerjaar 

 • Vibrant Voice Technique

 • Wetenschap achter stemtherapie

 • Logopedie in de ouderenzorg

 • Expiratoire spierkrachttraining bij patiënten met een totale laryngectomie 

 • Dysfagie (slikproblemen) bij hoofd-halskanker

 • Basiscursus OMFT: logopedie en tandheelkunde

 • Anatomy inside out

 • Bewegend leren in de bovenbouw

 • Elastisch tapen bij stem-, eet-, drink- en aangezichtsproblemen

 • Thuistaalonderzoek bij taal- en leerproblemen: een must bij meertalige kinderen

 • Postgraduaat dysfagie: slikstoornissen 

 • CELF-5-NL training 

2020

 • TelePHON: co-creatie en demosessie 

 • Online werken voor zorgprofessionals

 • Afasietherapie online

 • Starten met telelogopedie: de basis

 • Telelogopedie: nood breekt wet

 • CommuniCare: beter praten met mensen met afasie

 • Wat zijn de mogelijke cognitieve gevolgen na NAH

 • Hoe herken je toekomstige leesproblemen?

 • De rol van executieve functies bij leren lezen

 • Logopedie bij supragastrisch boeren

 • Laryngectomie en tracheotomie

 • Yoga, adem en stem

 • Spreken met mondmasker

 • Globus

 • Sprint: SprintPlus en WebApp

 • Een nieuw computerondersteund SpraakKlankOnderzoek: SKO

 • Slikscreening

 • Tongriemproblematiek

 • RekenTrapperS in het 1ste, 2de en 3de leerjaar

 • Elastisch tapen bij stem-, eet-, drink- en aangezichtsproblemen 

 • Manuele technieken in stemtherapie

2019

 • Dysfagie: van onderzoek naar de klinische praktijk

 • Terugkomdag mimetherapie

 • DIAS en TIAS voor mensen met spraakapraxie

 • Dag van de stem

 • Parkinsonzorg

 • Instrumentele technieken voor dysfagierevalidatie

2018

 • Postgraduaat Stemstoornissen

 • Vibrant Voice Technique 

 • ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose): 4-delige opleiding 

 • Coachingstechnieken en -gesprekken

 • Kinderen motiveren met het leesspel: Karaton

2017

 • Postgraduaat Stemstoornissen

 • Cogmed Coach Opleiding: werkgeheugentraining

 • ICO: canulezorg

 • De rol van actuele neurowetenschappen binnen de logopedie

 • Afasietherapie anno 2017

 • Hoe stemproblemen voorkomen of ze vroegtijdig herkennen?

 • LSVT: Parkinsontraining

2016

 • Symposium Niet-Aangeboren Hersenletsels

 • Broddelen: een miskend probleem van spraak en taal

 • Nascholing mimetherapie

 • Werkgroep mimetherapie

 • Dysfonie bij kinderen

 • (Hoog)gevoeligheid

 • Wat te doen bij faalangst?

 • Hoe praat je eigenlijk met beelddenkers?

 • Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlammingen

2015

 • Lax Vox: training

 • Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken

 • (Geen) Goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren?

2014

 • Beelddenken als kracht

2013

 • DYSAMIX - behandeling van volwassenen met dysartrie (deel 2)

2009-2012

 • Bachelor logopedie en audiologie

 • Nederlands Met Gebaren

 • Probleemgedrag en autismespectrumstoornissen

 • Impulscontrolestoornissen na Niet-Aangeboren-Hersenletsels

bottom of page