file:///C:/Users/Heleen/Downloads/google56b468c2f656e1ca%20(2).html
top of page

AFASIE

Afasie is een taalstoornis verworven na een hersenletsel (vb. hersenbloeding of herseninfarct). Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ... De stoornis kan variëren van licht tot zeer ernstig.

DYSARTRIE

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. We zien vaak een aangezichtsverlamming. De ernst en de omvang van de stoornis zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel. Sommige mensen spreken hierdoor minder goed verstaanbaar of onverstaanbaar, maar ook problemen met kauwen en slikken komen vaak voor.

DYSFAGIE

Dysfagie is een slikstoornis als gevolg van een hersenletsel. Het ontstaat door een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en een afname van reflexen. Verslikken is mogelijk als het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht komt.

AANGEZICHTSVERLAMMING


Bij een perifere aangezichtsverlamming functioneert de aangezichtszenuw slecht waardoor de functie van de spieren in (meestal) één gezichtshelft uitvalt. Hierdoor krijgt de patiënt een scheef gezicht. Daarnaast kunnen eveneens problemen met de expressie en andere bewegingen van het gelaat optreden. Ook problemen met eten, drinken, spreken en een tranend of geïrriteerd oog zijn vaak voorkomende klachten.

Mimetherapie is een specifieke behandeling die wordt uitgevoerd bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming, ook wel facialisparese genoemd.


Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leert de patiënt het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht zien en voelen. De patiënt leert eveneens om het gezicht zo normaal mogelijk symmetrische te bewegen, zowel bij eten, drinken, praten als bij het uitdrukken van bepaalde emoties. De patiënt leert daardoor ook om in het dagelijkse leven beter met de aangezichtsverlamming om te gaan.

STEM

Heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben.Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stemplooiverlamming en strottenhoofdkanker. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (bijvoorbeeld veelvuldig roepen). Deze functionele stemstoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbels. Nogal wat beroepssprekers (leerkrachten) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedragweer aan. Na operatief verwijderen van de stemplooien bij strottenhoofdkanker leert de logopedist de patiënt weer spreken met een stemprothese. Ook bij een stemplooiverlamming kan logopedie het herstel gunstig beïnvloeden.

bottom of page