file:///C:/Users/Heleen/Downloads/google56b468c2f656e1ca%20(2).html
top of page

SPECIALISATIES

gevolgde bijscholingen en opleidingen

2024

 • Perifere aangezichtsverlamming bij kinderen

 • Afasie(therapie): state of the art en kritische update

 • Mensen met ALS interdisciplinair behandelen

 • Tracheacanulescursus

 • ICO: logopedie en cognitieve revalidatie

 • Herfstsymposium: een tracheacanule binnen een multidisciplinair kader

2023

 • Logopedische diagnose en behandeling van velopharyngeale insufficiëntie en psychologische begeleiding bij schisis

 • MS en onzichtbare symptomen

 • ICO: update therapiemateriaal afasie

 • ICO: aangepaste voeding & bijvoeding bij dysfagie

2022

 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming 

 • CELF-5-NL training

 • Vorming neurologie – Ziekte van Parkinson

 • Oral Health Symposium

 • Up to date met MS (Multiple Sclerose) 

 • Nocturne: Een herseninfarct, geen tijd te verliezen

 • Mantelzorgers van personen met een CVA

 • Rekentrappers 4de, 5de en 6de leerjaar

 • Neuromusculaire aandoeningen en logopedie

2016 - 2021

 • Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen – KU Leuven

 • Logopedie en audiologie over de muurtjes: Op zoek naar comorbiditeit

 • Gehoorverlies en tinnitus: een sluipend maatschappelijk probleem

 • Gezichtsverlies na een perifere aangezichtsverlamming 

 • De rol van mondhygiëne bij het voorkomen van aspiratiepneumonie bij gehospitaliseerde patiënten 

 • Kinderen motiveren om te lezen met de educatieve game Karaton 

 • Language and Epilepsy: Reasons for Speech and Language Pathologist involvement

 • Leerstoornissen sterktes en zwaktes, do's en don'ts 

 • Basiscursus OMFT: logopedie en tandheelkunde

bottom of page